anglès
francès
alemany
xinès

HORARIS D'ALEMANY, FRANCÈS, XINÈS, CATALÀ, CASTELLÀ
CURS 2021-2022

Cursos de 9 mesos, d'octubre a juny


 ALEMANY
NivellHores/setmanaDies setmanaHoraris
 1r nivell A1 2 hores dimecres 19.00 - 21.00
 2n nivell A2 2 hores dilluns 19.00 - 21.00
 3r nivell B1 2 hores dimarts 09.15 - 10.45
 nivell B2.1 2 hores dimarts online 19.00 - 21.00
 nivell B2.1 1,5 hores divendres 16.15 - 17.45

 FRANCÈS
NivellHores/setmanaDies setmanaHoraris
 1r nivell A1 2 hores dilluns 19.00 - 21.00
 1r nivell A1/A2 1,5 hores dimarts 10.45 - 12.15
 2n nivell B1 2 hores dimarts 19.00 - 21.00
 3r nivell B2 2 hores dimecres 19.00 - 21.00

 XINÈS
NivellHores/setmanaDies setmanaHoraris
 HSK 2 2 hores dimarts 19.00 - 21.00
 HSK 3 2 hores divendres 16.00 - 17.30

 CATALÀ / CASTELLÀ
NivellHores/setmanaDies setmanaHoraris
 1r nivell A1 2 hores divendres 19.00 - 21.00
 2n nivell A2 2 hores dimecres 09.30 - 11.30
 3r nivell B1.1 2 hores dijous 09.30 - 11.30


La disponibilitat dels horaris depèn de la demanda.

Prova de nivell gratuïta i sense compromís


PREUS D'ALEMANY, FRANCÈS, XINÈS, CATALÀ, CASTELLÀ
CURS 2021-2022


 
 ALEMANY 
Nivell
 9 mesos (octubre - juny)
hores/
setmana
Matr.1r trim.
venciment
15 de novembre
2n trim.
venciment
15 de febrer
3r trim.
venciment
15 de maig
Preu/
mes
 1r, 2n, 3r, 4t nivell 2 h 30 € 246,00 € 246,00 € 246,00 € 82,00 €
 5è nivell 1,5 h 30 € 186,00 € 186,00 € 186,00 € 62,00 €


 FRANCÈS 
Nivell
 9 mesos (octubre - juny)
hores/
setmana
Matr.1r trim.
venciment
15 de novembre
2n trim.
venciment
15 de febrer
3r trim.
venciment
15 de maig
Preu/
mes
 1r, 2n, 3r nivell 2 h 30 € 246,00 € 246,00 € 246,00 € 82,00 €
 1r A1/A2 1,5 h 30 € 246,00 € 246,00 € 246,00 € 82,00 €


 XINÈS 
Nivell
9 mesos (octubre - juny)
hores/
setmana
Matr.1r trim.
venciment
15 de novembre
2n trim.
venciment
15 de febrer
3r trim.
venciment
15 de maig
Preu/
mes
 HSK 1, 2, 3 2 h 15 € 222,00 € 222,00 € 222,00 €  74,00 €


 CATALÀ / CASTELLÀ 
Nivell
9 mesos (octubre - juny)
hores/
setmana
Matr.1r trim.
venciment
15 de novembre
2n trim.
venciment
15 de febrer
3r trim.
venciment
15 de maig
Preu/
mes
 A1, A2, B1.1 2 h 15 € 246,00 € 246,00 € 246,00 €  82,00 €


Descomptes familiars. Consulteu-los a les nostres secretaries.
El preu del curs no inclou el cost dels llibres