anglès
francès
alemany
xinès

Totes les edats

  • Infants i júniors: dels 6 (1r Primària) fins als 13 anys

    En la secció d'infants donem una especial rellevància a les habilitats comunicatives, sempre tenint en compte l'edat específica de cada nivell. Els pares reben 2 informes anuals, detallant el progrés de l'estudiant.

    En la secció de juniors treballem totes les àrees del llenguatge, oral i escrit. Hi ha 2 exàmens anuals.

  • Joves i adults: a partir de 13 anys

    Procurem sempre que sigui possible agrupar els alumnes segons les edats basant-nos en la franja horària escollida. Aquests cursos proporcionen als alumnes una base sòlida tant oral com escrita per poder utilitzar un llenguatge adequat a les diferents situacions i necessitats comunicatives. Els més avançats es preparen per presentar-se als exàmens oficials. Hi ha exàmens semestrals.

  • Quant als alumnes més joves prestem una especial atenció a l'entrega de deures, a l'assistència, a la puntualitat i al bon comportament. Per això mantenim un estret contacte amb els pares informant-los presencialment, telefònicament o a través de la intranet.
Notícies